CJO GLOBAL
Professionals

Professionals

Professionals

Guodong Du

Senior Counsel

Chenyang Zhang

Senior Counsel

Linhui Yan

Counsel

Supply Chain Director

Zhijun Qi

Counsel

Due Diligence Director

Hua Peng

Counsel

Marketing Director