KÜRESEL SORU-CEVAP
KÜRESEL SORU-CEVAP

Türkiye | Uluslararası Ticari Uyuşmazlıklarda Hukuk Hizmeti Veren Yerel Avukatlar Genellikle Nasıl Ücretlendirilir?

Türkiye Barolar Birliği ve avukatın üyesi olduğu yerel baro, her yıl çeşitli dava türlerini kapsayan bir avukatlık ücreti cetveli yayınlamaktadır.

Almanya | Yabancı Alacaklıların Davaları Yerel Olarak Getirmek İçin Fiziksel Olarak Şahsen Hazır Olmaları Gerekiyor mu?

Hayır, bir Avukat onları yasal olarak temsil ediyorsa, davayı bir Alman Hukuk Mahkemesinde başlatmak için fiziksel olarak hazır bulunmaları gerekmez.

Türkiye | Bu Tahkim Kurumları Tarafından Alınan Tahkim Ücretleri Genellikle Nasıl Fiyatlandırılır?

Hakemlerin ücretleri, taraflarca aksi kararlaştırılmadıkça, hakem veya tahkim kurulu ile taraflar arasında, alacağın miktarı, uyuşmazlığın niteliği ve tahkim yargılamasının süresi dikkate alınarak kararlaştırılır.

Almanya | Alacaklı, Borçludan Tahsilat Masraflarını Borçludan Talep Edebilir mi?

Evet, ister dostane bir borç tahsilatı olsun, isterse bir icra memuru aracılığıyla devlet tarafından yürütülen bir borç tahsilatı olsun, borç tahsilatı ile ilgili tüm masrafları ödemek zorunda olan borçludur.

Türkiye | Uluslararası Ticari Uyuşmazlıklarda Genellikle Hangi Mahkemeler Yetkilidir? Türkiye'de Kaç Kez İtiraz Yapılabilir?

Türk Ticaret Kanunu ile Adliye Ve Bölge Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yetkileri Hakkında Kanuna göre milletlerarası ticari uyuşmazlıklarda Türk ticaret mahkemeleri yetkilidir.

Türkiye | Türkiye'deki Başarısız Tahsilat Girişimlerinin Ortak Sebepleri Nelerdir?

Başarısız bir tahsilat girişiminin en yaygın nedeni, borçlunun hiçbir mal varlığının olmaması veya hacizden kaçınmak için mal varlığını başka bir üçüncü kişiye devretmesidir.

Türkiye | Yabancı Alacaklıların Yerel Davaları Türkiye'ye Getirmeleri İçin Fiziki Olarak Şahsen (Ya da Çalışanları Tarafından) Bulunmaları Gerekir mi?

Hayır, alacaklının yerel olarak dava açabilmesi için fiziki olarak hazır bulunmasına gerek yoktur.

Türkiye | Türkiye'de Alacaklılara Borçlunun Hangi Mülkiyet İzleri Mevcuttur? Mülkiyet Araştırmasının Yaygın Yolları Nelerdir?

Türkiye'de hem sulh hem de hukuk sahnesinde alacaklı için iz ve soruşturma çok önemlidir.

Türkiye | Borçluların Türkiye'de Borçlarını Ödeyecekleri (Ana) Ödeme Yöntemi Nedir? Yetkililerin Bu Ödemeye İlişkin Ne Tür Bir Düzenlemesi Var?

Borç ilişkisinin tarafları, borcun doğmasından önce veya sonra olmak üzere, yazılı veya sözlü olarak ödeme şeklini belirleyebilir.