CJO GLOBAL

CJO GLOBAL

Upravljanje rizikom prekogranične trgovine u vezi s Kinom i naplata dugova

GLAVNE USLUGE

Rješavanje trgovinskih sporova

Naplata duga

Zbirka presuda i arbitražnih odluka

Protiv krivotvorenja i IP zaštita

ČETIRI RAZLOGA ZA IZBOR CJO GLOBAL

Lokalni resursi

Dobro smo upućeni u lokalne zakone, kulturu i poslovno znanje, i možemo mobilizirati potrebne lokalne resurse, što nam omogućava da našim klijentima pružimo učinkovitije usluge.

Međukulturna komunikacija

Dobro smo upućeni u međunarodnu poslovnu kulturu i praksu, te tečno govorimo nekoliko jezika, što osigurava efikasniju komunikaciju sa našim klijentima.

Insajderske perspektive

Naši stručnjaci imaju veliko radno iskustvo u vrhunskim advokatskim i trgovačkim kompanijama, te dobro razumiju način poslovanja i status u realnom vremenu tržišnih igrača u Kini, kao što su proizvođači, trgovci, uvoznici, distributeri, platforme za e-trgovinu i krivotvorine proizvođača proizvoda, što nam omogućava da formuliramo ciljanije strategije za naše klijente.

Client Choice

Do kraja 2021. godine pružili smo usluge stotinama klijenata iz 58 zemalja Evrope, Sjeverne Amerike, Bliskog istoka i Latinske Amerike, sa stopom otkupa usluga od 32.6%.

NAJNOVIJE PORUKE

Bijela knjiga o međunarodnoj arbitraži i kineskim preduzećima

Kineska međunarodna komisija za ekonomsku i trgovinsku arbitražu (CIETAC), Singapurski međunarodni arbitražni centar (SIAC) i Međunarodni arbitražni sud Međunarodne trgovinske komore (ICC) vodili su veliki broj međunarodnih arbitražnih slučajeva koji uključuju kineska preduzeća. Čitaj više "Bela knjiga o međunarodnoj arbitraži i kineskim preduzećima"

Kako koristiti snimke kao dokaz u parnicama u Kini?

Snimak vašeg razgovora, iako je snimljen bez vašeg dopuštenja, može se podnijeti kao dokaz na kineskim sudovima. Ovo se može prilično razlikovati od pravila o dokazima u nekim drugim zemljama. Čitaj više "Kako koristiti snimke kao dokaz u parnicama u Kini?"

Q&A GLOBAL