CJO GLOBAL

CJO GLOBAL

Upravljanje rizikom prekogranične trgovine u vezi s Kinom i naplata dugova

NAŠE USLUGE

Rješavanje trgovinskih sporova

Pomažemo vam u rješavanju sporova koji proizlaze iz izvršenja trgovinskih ugovora kroz parnice, arbitražu, posredovanje, pregovore itd.

Naplata duga

Pomažemo vam da povratite depozit, avans, plaćanje za robu ili kompenzaciju od vaših kineskih poslovnih partnera.

Zbirka presuda i nagrada

Pomažemo vam da izvršite presude stranih sudova i arbitražnih odluka u Kini.

Stečaj i restrukturiranje

Pomažemo stečajnim upravnicima, poveriocima ili dužnicima koji su uključeni u nesolventnost i restrukturiranje kompanija u Kini ili rukovanje stečajnom masom u Kini.

Verifikacija kompanije i Due Diligence

Pomažemo vam da razumete svoje kineske poslovne partnere kako biste izbegli prevaru i gubitak.

Izrada i pregled trgovinskih ugovora

Pomažemo vam da potpišete trgovinski ugovor koji je primjenjiv u Kini kako biste postigli svoje poslovne ciljeve.


ČETIRI RAZLOGA ZA IZBOR CJO GLOBAL

Lokalni resursi

Dobro smo upućeni u lokalne zakone, kulturu i poslovno znanje, i možemo mobilizirati potrebne lokalne resurse, što nam omogućava da našim klijentima pružimo učinkovitije usluge.

Međukulturna komunikacija

Dobro smo upućeni u međunarodnu poslovnu kulturu i praksu, te tečno govorimo nekoliko jezika, što osigurava efikasniju komunikaciju sa našim klijentima.

Insajderske perspektive

Naši stručnjaci imaju veliko radno iskustvo u vrhunskim advokatskim i trgovačkim kompanijama, te dobro razumiju način poslovanja i status u realnom vremenu tržišnih igrača u Kini, kao što su proizvođači, trgovci, uvoznici, distributeri, platforme za e-trgovinu i krivotvorine proizvođača proizvoda, što nam omogućava da formuliramo ciljanije strategije za naše klijente.

Client Choice

Do kraja 2021. godine pružili smo usluge stotinama klijenata iz 58 zemalja Evrope, Sjeverne Amerike, Bliskog istoka i Latinske Amerike, sa stopom otkupa usluga od 32.6%.

PRAVNI UVIDI

Uobičajeni slučajevi kompenzacije u trgovini čelikom sa Kinom

Greške u trgovini čelikom, uključujući pogrešnu identifikaciju kvaliteta i neusklađenosti težine, dovode do slučajeva kompenzacije, naglašavajući potrebu za preciznošću u odlukama o kupovini kako bi se izbjegli finansijski gubici. Čitaj više "Uobičajeni slučajevi kompenzacije u trgovini čelikom sa Kinom"

Analiza slučaja: Spor o naknadama za špediciju usred građanskih nemira

U presudi pomorskog suda u Šangaju, odbačena je tužba kineske inženjerske kompanije o višoj sili zbog građanskih nemira u Jemenu, naglašavajući da se događaji više sile moraju direktno odnositi na određena kršenja ugovora, čime se uspostavlja ključni pravni presedan. Čitaj više "Analiza slučaja: Spor o naknadama za špediciju usred građanskih nemira"

INDUSTRIJSKI TRENDOVI

Uobičajeni slučajevi kompenzacije u trgovini čelikom sa Kinom

Greške u trgovini čelikom, uključujući pogrešnu identifikaciju kvaliteta i neusklađenosti težine, dovode do slučajeva kompenzacije, naglašavajući potrebu za preciznošću u odlukama o kupovini kako bi se izbjegli finansijski gubici. Čitaj više "Uobičajeni slučajevi kompenzacije u trgovini čelikom sa Kinom"

Kako spriječiti kupovinu starog čelika iz Kine u trgovini čelikom

Sprečavanje kupovine starih ili nekvalitetnih proizvoda od čelika u trgovini čelikom zahtijeva implementaciju sveobuhvatnog procesa kontrole kvaliteta i mjera dužne pažnje. Čitaj više "Kako spriječiti kupovinu starog čelika iz Kine u trgovini čelikom"