CJO GLOBAL
Bankrotskap & Herstrukturering

Bankrotskap & Herstrukturering

Bankrotskap & Herstrukturering

Ons Bankrotskap- en Herstruktureringspraktyk verskaf dienste aan insolvensieadministrateurs, krediteure of debiteure wat betrokke is by die insolvensie en herstrukturering van maatskappye in China of die hantering van insolvensieboedels in China.

Hoe ons werk

  • Die indiening van eise vir krediteure: As jou Chinese debiteur in bankrotskap of herstrukturering is, kan ons jou help om eise by daardie krediteur se insolvensieadministrateur in te dien en jou te verteenwoordig in die uitoefening van die regte van krediteure in Chinese bankrotskapverrigtinge.
  • Herwinning van bates vir trustees, bankrotskapadministrateurs of likwidateurs: As jy 'n maatskappy in bankrotskap of likwidasie buite China is terwyl jy bates in China besit, kan ons jou help om daardie bates te verhaal.
  • Die indiening van bankrotskap vir krediteure: As jou Chinese skuldenaar insolvent is, kan ons jou help om by die Chinese hof aansoek te doen om die skuldeiser bankrot te verklaar, om jou verliese soveel as moontlik te verhaal.
  • Monitering: As jy bekommerd is dat jou Chinese vennoot dalk in bankrotskap of likwidasie gaan, kan ons 'n maatskappystatusmoniteringdiens verskaf sodat jy die eerste kan wees om inligting oor die maatskappy se bankrotskap of likwidasie te ontvang.

Vir ons dienste, kontak asseblief ons Kliëntebestuurder Susan Li (susan.li@yuanddu.com).

Om te leer oor CJO Global, Kliek asseblief hier afgelaai word; vir meer inligting oor ons ander dienste, klik asseblief hier afgelaai word.