V&A GLOBAL
V&A GLOBAL

Nigerië | Wat is die wetlike raamwerk vir skuldinvordering in Nigerië? (2)

Krediteure binne en buite Nigerië het strategieë bedink vir die verhaal van skuld wat deur Nigeriese debiteure besit word.

Prosedures van ekonomiese deelname in Nigerië deur Chinese burgers

Nigerië is 'n heterogene samelewing met 'n groeiende bevolking van meer as 200 miljoen en gewysigde liberale wetlike raamwerke wat nou buitelandse deelname aan die plaaslike besighede toelaat. Die bilaterale handelsvolume tussen Nigerië en China het meer as $12.03 miljard bereik, dit plaas Nigerië aansienlik as die nommer een handelsvennoot vir China in Afrika. Watter faktore wat die verskillende prosedures ondersteun wat Chinese die geleentheid bied om aan handel of besigheid deel te neem, is wat hierdie oefening onderneem.

Turkye | Watter maatreëls kan 'n skuldeiser tref as die skuldenaar nie die vonnis afdwing nie?

Tydens die erkenning-afdwingingsprosedure het skuldeiser die reg om tussentydse bevel van die gemagtigde hof te eis om beslag te lê en die skuldenaar se roerende en onroerende bates te bevries.

Turkye | Is die verrigtinge vir die afdwinging van buitelandse vonnisse dieselfde as dié vir binnelandse vonnisse?

Daar is 'n geringe maar belangrike verskil tussen die afdwinging van 'n binnelandse vonnis en buitelandse vonnis; buitelandse vonnisse moet deur die hof geëvalueer word voor die uitvoering van die betrokke vonnis.

Turkye | Hoe word plaaslike prokureurs wat regsdienste in internasionale kommersiële geskille verskaf, gewoonlik aangekla?

Die Turkse Balievereniging en die plaaslike prokureursorde waaraan die prokureur 'n lid is, publiseer jaarliks ​​'n prokureursfooie-skaal wat verskeie soorte verrigtinge dek.

Turkye | Hoe word die arbitrasiefooie wat deur hierdie arbitrale instellings gehef word, gewoonlik geprys?

Tensy anders ooreengekom deur die partye, sal die fooie van die arbiters ooreengekom word tussen die arbiter of die arbitraal tribunaal en die partye, met inagneming van die bedrag van die eis, die aard van die dispuut en die duur van die arbitrasie verrigtinge.

Duitsland | Kan die skuldeiser van die skuldenaar eis vir koste van skuldinvordering?

Ja, dit is die skuldenaar wat al die koste moet betaal wat by die skuldinvordering betrokke is, maak nie saak of dit 'n vriendskaplike skuldinvordering of 'n staatsbeheerde skuldinvordering deur 'n balju is nie.

Turkye | Watter howe het gewoonlik jurisdiksie oor internasionale kommersiële geskille? Hoeveel keer van appèlle word in Turkye toegelaat?

Volgens die Turkse handelskode, en die wet op die instelling, pligte en owerhede van die hof van geregtelike jurisdiksie en streekhof, het Turkse handelshowe die jurisdiksie oor internasionale kommersiële geskille.

Turkye | Wat is die algemene redes vir onsuksesvolle skuldinvorderingspogings in Turkye?

Die mees algemene rede vir 'n onsuksesvolle invorderingspoging is wanneer die skuldenaar glad nie 'n bate het nie, of sy bates aan 'n ander derde persoon oordra om beslaglegging te vermy.