Handelskontrakte in China
Handelskontrakte in China

Wees versigtig met kontraksjablone, want dit kan lei tot versuim om skuld te verhaal

Wees versigtig wanneer jy 'n kontraksjabloon gebruik, anders kan dit lei tot 'n ongemaklike situasie waar jy uit die niet by 'n instansie moet aansoek doen om arbitrasie.

Incoterms CIF: Moet kopers THC by die bestemmingshawe betaal?

Nee. Verkopers sal die koste van terminaalhanteringskoste (THC) betaal volgens die Internasionale Reëls vir die Interpretasie van Handelsbepalings 2010 (2010年国际贸易术语解释通则) ("Incoterms 2010").

Wat gebeur met 'n Chinese onderneming se aandeelhouers as dit bankrot word?

Wanneer 'n Chinese onderneming as bankrot beskou word, beteken dit gewoonlik dat sy bates onvoldoende is om al sy skuld te delg, sodat sy aandeelhouers nie hul kapitaalbydraes deur bankrotskapprosedures kan verhaal nie.

Is CISG outomaties van toepassing in China?

Die antwoord is JA, solank die internasionale verkope van goederekontrakte gesluit word tussen partye wie se sakeplekke in verskillende Kontrakterende State van die Verenigde Nasies se Konvensie oor Kontrakte vir die Internasionale Verkoop van Goedere (die "CISG") is. In sulke gevalle sal die Chinese howe die Konvensie outomaties toepas.

Hoe bepaal 'n Chinese hof jou reg om te eis as daar net 'n eenvoudige kontrak is

As die inhoud van die koopbestelling of kontrak wat tussen jou en die Chinese maatskappy aangegaan is baie eenvoudig is, kan die Chinese hof na China se Kontraktereg verwys om jou transaksie tussen die Chinese verskaffer te interpreteer.

Kan ek die transaksie ignoreer as die goedere van die Chinese verskaffer van swak gehalte is?

Jy moet liewer nie jou rug op jou transaksies met Chinese verskaffers draai nie. U sal u kontrak in ooreenstemming met redelike prosedures beëindig.

Wat as die Chinese verskaffer jou vra om aan verskillende bankrekeninge te betaal?

Wanneer jy betalings aan Chinese verskaffers maak, kan hulle jou vra om aan verskeie verskillende bankrekeninge te betaal wat dalk nie aan hulleself behoort nie.

Hoe kan 'n Chinese hof die transaksie-inhoud bepaal as daar slegs 'n eenvoudige bevel is?

As die inhoud van die aankoopbestelling of kontrak tussen jou en die Chinese verskaffer baie eenvoudig is, kan 'n Chinese hof na China se Kontraktereg verwys om jou transaksie tussen die Chinese verskaffer te interpreteer.

Hoe om 'n valse maatskappyseël te identifiseer?

As 'n Chinese maatskappy 'n vals amptelike maatskappyseël aangebring het toe hy 'n kontrak met jou onderteken het, is jy waarskynlik in 'n bedrogspul.

Hoe moet ek 'n kontrak met 'n Chinese verskaffer onderteken?

Die belangrikste ding is om die Chinese maatskappy te kry om die kontrak te stempel. Daarbenewens is dit beter om die kontrak ook te laat onderteken deur die regsverteenwoordiger wie se naam op die maatskappy se besigheidslisensie is.

Hoe om bedrog deur Chinese maatskappy te vermy: Vind betroubare maatskappy en skryf goeie kontrakte

As daar van u verwag word om 'n deposito te betaal of 'n vooruitbetaling te maak voordat u die goedere deur Chinese verskaffers afgelewer kan kry, moet u oppas vir morele gevaar. Die beste manier is om 'n betroubare maatskappy te vind en 'n goeie kontrak te teken.

Hoe beëindig ek 'n kontrak met 'n maatskappy in China?

Jy is geregtig om 'n kontrak met 'n Chinese maatskappy eensydig te beëindig slegs indien die voorwaardes vir herroeping soos ooreengekom in die kontrak of onder Chinese wetgewing verval. Andersins kan u die kontrak slegs beëindig met die toestemming van die ander party.

Kan ek vergoeding eis vir die verlies wat ek my klante vergoed alles veroorsaak deur Chinese verskaffer se bedrog of kontrakbreuk?

U moet in u kontrak vermeld dat sodanige verlies vooraf gely kan word. As sodanig moet jy ten minste die verskaffer in kennis stel van sodanige verlies in die loop van die uitvoering van die kontrak en sy/haar toestemming vra.

Kan ek die Chinese verskaffer slegs dagvaar met e-posse in plaas van 'n geskrewe kontrak?

Chinese howe verkies om skriftelike kontrakte met die partye se handtekening te aanvaar.
Met sekere voorbereidings wat gemaak is, kan kontrakte en bestellings wat per e-pos bevestig word, egter steeds deur Chinese howe aanvaar word.