Handelskontrakte in China
Handelskontrakte in China

Is CISG outomaties van toepassing in China?

Die antwoord is JA, solank die internasionale verkope van goederekontrakte gesluit word tussen partye wie se sakeplekke in verskillende Kontrakterende State van die Verenigde Nasies se Konvensie oor Kontrakte vir die Internasionale Verkoop van Goedere (die "CISG") is. In sulke gevalle sal die Chinese howe die Konvensie outomaties toepas.