Waarom moet jy die Chinese verskaffer se wettige naam in Chinees ken?

As gevolg van linguistiese spesifikasies van die Chinese taal, kan verskillende maatskappye se name in Chinees, volgens hul uitspraak, presies dieselfde in Engels gespel word. Dit sal vir jou moeilik wees om 'n eis te maak of 'n skuld in te vorder.

Turkye | Hoe word plaaslike prokureurs wat regsdienste in internasionale kommersiële geskille verskaf, gewoonlik aangekla?

Die Turkse Balievereniging en die plaaslike prokureursorde waaraan die prokureur 'n lid is, publiseer jaarliks ​​'n prokureursfooie-skaal wat verskeie soorte verrigtinge dek.

Turkye | Hoe word die arbitrasiefooie wat deur hierdie arbitrale instellings gehef word, gewoonlik geprys?

Tensy anders ooreengekom deur die partye, sal die fooie van die arbiters ooreengekom word tussen die arbiter of die arbitraal tribunaal en die partye, met inagneming van die bedrag van die eis, die aard van die dispuut en die duur van die arbitrasie verrigtinge.

Watter entiteit kan in China bankrot raak?

Ondernemings kan almal bankrot speel. Op 'n paar plekke, soos Shenzhen, kan natuurlike persone bankrot speel. Chinese sentrale en plaaslike regerings en openbare instellings kan nie bankrot speel nie. Boonop kan regsfirmas ook nie bankrot speel nie.

Duitsland | Kan die skuldeiser van die skuldenaar eis vir koste van skuldinvordering?

Ja, dit is die skuldenaar wat al die koste moet betaal wat by die skuldinvordering betrokke is, maak nie saak of dit 'n vriendskaplike skuldinvordering of 'n staatsbeheerde skuldinvordering deur 'n balju is nie.

Hoeveel kos dit om 'n maatskappy in China te dagvaar?

In China hang hofkoste en prokureursfooie af van die bedrag van jou eis. Maar sommige fooie is vas, naamlik die koste van notarisering en verifikasie van sommige dokumente in jou land.