Bateherwinning in China: Laat aandeelhouers die maatskappy waarborg?

Dit is 'n manier om te verhoed dat die aandeelhouers wat eintlik die maatskappy beheer, nie meer net die maatskappywins kry nie, terwyl hulle die maatskappy se skuld vermy.

Kan buitelandse geregtelike dokumente per e-pos/faks aan litigante in China bedien word?| Bediening van Proses en Buitelandse vonnisafdwingingsreeks (1)

Die antwoord is NEE.

Kan ek die versoek om geregtelike bystand aanlyn indien? - Diens van Proses en Haagse Dienskonvensiereeks (8)

Ja. Ten einde geregtelike bystand in internasionale siviele en kommersiële aangeleenthede te fasiliteer, het China se Ministerie van Justisie in 2019 'n aanlyn siviele en kommersiële geregtelike bystandstelsel bekendgestel by www.ilcc.online.

Die MOF, GAC en SATC het gesamentlik die belastingbeleide vir terugbesorgde goedere van oorgrens-e-handeluitvoere vrygestel

China probeer om die koste van uitvoerterugbetaling vir oorgrens-e-handelondernemings te verminder, en ondersteun aktief die ontwikkeling van nuwe vorme van buitelandse handel.

Waarom word daar 'n diensfooi gehef? – Diens van Proses en Haagse Dienskonvensiereeks (7)

Tans word diensfooie slegs gehef op versoeke wat uit die VSA en Kanada kom op 'n wederkerige basis en teen die ekwivalente bedrag.

Nigerië | Wat is volmag onder Nigeriese wetgewing?

Volmag is 'n formele regsinstrument, gewoonlik maar nie noodwendig onder seël nie (dws seël beteken akte), waardeur een Persoon, genaamd die Skenker, waarop beslag gelê is op 'n belang in 'n onderwerp, 'n ander persoon aanstel, genaamd die Begunstigde/Prokureur , om in die algemeen of vir spesifieke doeleindes namens die Skenker op te tree.

Erkenning en afdwinging van Chinese vonnisse en arbitrale toekennings in Viëtnam

Vanaf September 2019 het Viëtnamese howe drie sake hanteer wat die erkenning en afdwinging van Chinese arbitrale toekennings en hofuitsprake behels.