CJO GLOBAL

CJO GLOBAL

China-verwante oorgrens handelsrisikobestuur en skuldinvordering

Ons dienste

Handelsgeskilbeslegting

Ons help jou om geskille op te los wat voortspruit uit die uitvoering van handelskontrakte deur litigasie, arbitrasie, bemiddeling, onderhandeling, ens.

Skuldinvordering

Ons help jou om die deposito, vooruitbetaling, betaling vir goedere of vergoeding van jou Chinese sakevennote te verhaal.

Oordele en toekennings versameling

Ons help jou om buitelandse hofuitsprake en arbitrale toekennings in China af te dwing.

Bankrotskap & Herstrukturering

Ons help insolvensieadministrateurs, krediteure of debiteure betrokke by die insolvensie en herstrukturering van maatskappye in China of die hantering van insolvensieboedels in China.

Maatskappyverifikasie en omsigtigheidsondersoek

Ons help jou om jou Chinese sakevennote te verstaan ​​om bedrog en verlies te vermy.

Handelskontrak opstel en hersiening

Ons help jou om 'n handelskontrak te teken wat in China afdwingbaar is om jou besigheidsdoelwitte te bereik.


VIER REDES VIR KIES CJO GLOBAL

Plaaslike hulpbronne

Ons is goed vertroud met plaaslike wette, kulture en sakekennis, en kan die nodige plaaslike hulpbronne mobiliseer, wat ons in staat stel om meer effektiewe dienste aan ons kliënte te bied.

Kruiskulturele kommunikasie

Ons is goed vertroud met internasionale sakekultuur en -praktyke, en mag verskeie tale vlot, wat meer effektiewe kommunikasie met ons kliënte verseker.

Insider Perspektiewe

Ons kundiges het uitgebreide werkservaring in top regsfirmas en handelsmaatskappye, en 'n goeie begrip van die besigheidsmodus en intydse status van die markspelers in China, soos vervaardigers, handelaars, invoerders, verspreiders, e-handelsplatforms en vervalsing produkvervaardigers, wat ons in staat stel om meer doelgerigte strategieë vir ons kliënte te formuleer.

Kliënt Keuse

Teen die einde van 2021 het ons dienste gelewer aan honderde kliënte van 58 lande in Europa, Noord-Amerika, die Midde-Ooste en Latyns-Amerika, met 'n diensterugkoopkoers van 32.6%.

Onlangs Gepos

V&A GLOBAL

Nigerië | Wat moet ek weet oor belasting op teruggevorderde fondse in Nigerië?

Ingevolge Artikel 9 (1)(ag) van die Maatskappy-inkomstebelastingwet is belasting van toepassing op die winste van al die inkomste wat in Nigerië oploop, verkry word, ingebring of ontvang word in Nigerië ten opsigte van enige handel of besigheid, huur of enige premie , dividende, rente, tantième, afslag, heffings of annuïteite, jaarlikse winste, enige bedrag wat geag word inkomste of winste te wees, fooie of skulde of toelaes (waar ook al betaal) vir dienste gelewer, enige bedrag van winste of winste voortspruitend uit die verkryging en vervreemding van korttermyn geldinstrumente. Lees meer "Nigerië | Wat moet ek weet oor belasting op teruggevorderde fondse in Nigerië?"